Koszyk

Wyłączniki różnicowprądowe Różnicówki

Wyłączniki różnicowoprądowe czyli różnicówki stanowią najskuteczniejszą ochronę
przed porażeniem zapobiegając powstawaniu niebezpiecznych napięć dotykowych.
Wyłącznik różnicowoprądowy podzielić można na dwubiegunowe i czterobiegunowe.

Siatka List

Wyświetlanie wszystkich wyników: 12